جلسه هم اندیشی هیئت معارف جنگ با ساعس آجا
معاونت فرهنگی و روابط عمومی هیئت معارف جنگ

بنا به درخواست معاون فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش امیر شاهین تقی خانی جلسه ای هم اندیشی برنامه های فرهنگی رادیوی و تلویزیونی سالگرد شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در روز چهارشنبه مورخه 20/11/1400 با حضور امیر سرتیپ حسام هاشمی جانشین هیئت معارف و همچنین امیر سرتیپ دکتر اسدالله حیدری معاون هماهنگ کننده هیئت معارف و تنی چند از پیشکسوتان دفاع مقدس در هیئت معارف جنگ برگزار گردید.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده