روایتگری سیره شهدا برای کارکنان پایور ناجا در سیستان و بلوچستان

روایتگری سیره شهدا برای کارکنان پایور

اموزش معارف جنگ در مرکز آموزش 08 خاش

اموزش معارف

آموزش معارف جنگ در گروه44توپخانه اصفهان

آموزش معارف جنگ

آموزش معارف جنگ درپایگاه پدافند هوایی منطقه مرکزی شهید نصر اصفهان

آموزش معارف جنگ درپایگاه پدافند هوایی

روایتگری و باز خوانی عملیات والفجر8 در مرکز آموزش 08 خاش

روایتگری و باز خوانی عملیات والفجر8

وصیت نامه عبداله مستوری

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه سیدعبداله هاشمی نسب

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه عباس دوران

برای مشاده ویدیو کلیک کنید

تقویم شهدای ارتش-214

شهید روز، علی والی‌نژاد

نصر بزرگ (21)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

تقویم شهدای ارتش-213

شهید روز، حسین محمدی

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (26)

اسفند 1364 در غرب مریوان

تقویم شهدای ارتش-212

شهید روز، قدرت‌الله عزیزی

نصر بزرگ (20)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

تقویم شهدای ارتش-211

شهید روز، ابراهیم دلال خوش

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (25)

اسفند 1364 در غرب مریوان

تقویم شهدای ارتش-210

شهید روز، حسن آبگون