گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 08 خاش (شهید سرتیپ ابراهیم نوروزی)
گزارش دوره آموزشی معارف

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/09/ 1400 (دی ماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری) به مدت 13 ساعت و به استعداد 63 نفر در مرکز آموزش 08 خاش (شهید سرتیپ ابراهیم نوروزی)نزاجا با بکارگیری تعداد 3 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 15 ساعت نفر از تاریخ 19/10/1400 تا 20/10/1400 به مدت 2 روز اجرا نمود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده