گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

گزارش دوره آموزشی معارف

اعزام محرمانه – بخش اول

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

اجرای آموزش معارف جنگ در گروه پدافند هوایی شهید خسروی شهر آباد

اجرای آموزش معارف

اجرای آموزش معارف جنگ در منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع)

اجرای آموزش معارف

نصر بزرگ (4)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

نصر بزرگ (3)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

نصر بزرگ (2)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (9)

اسفند 1364 در غرب مریوان

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (8)

اسفند 1364 در غرب مریوان

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (7)

اسفند 1364 در غرب مریوان