از سپتون تا شلمچه-26
مرحلة دوّم عمليات بيت المقدس : پيشروي به سوي مرز

مرحله دوّم عمليات بيت المقدس با هدف تأمين مرز جمهوري اسلامي در غرب منطقة گرمدشت در روز شانزدهم آغاز شد . قرارگاه نصر3 « متشكل از تيپ3 لشكر21 حمزه و تيپ31 عاشورا» ابتدا در احتياط قرارگاه نصر بود . با شروع عمليات و پيشروي موفقيت آميز نصر1 و نصر2 به طرف مرز انهدام بخش عظيمي از دو تيپ زرهي و مكانيزه دشمن ؛ نصر3 مأموريت يافت براي حفظ جناح جنوبي و تصرّف خاكريز و دژ شرقي ـ غربي دشمن از جادّه تا مرز واقع در سه كيلومتري جنوب گرمدشت حركت خود را آغاز كند .

حفظ جناح جنوبي قرارگاه نصر و خاكريز17 كيلومتري آن به عهدة گردان803 و گردان سوار زرهي و يك گردان تانك لشكر21 و باقي ماندة تيپ46 فجر و تيپ23 نوهد بود . اين يگان ها مانع از پيشروي عراقي ها از شمال خرمشهر مي شدند . در چنين شرايطي پيشروي يگان هاي قرارگاه نصر1 تا محل استقرار توپخانه ها و كاتيوشاي دشمن در نزديكي مرز ادامه يافت و قرارگاه نصر2 نيز پس از انهدام يك تيپ عراقي و محاصرة قرارگاه تيپ6 زرهي از لشكر3 زرهي ارتش عراق به تيپ8 مكانيزه نيز صدمة كلّي وارد ساخت و نصر4 براي پشتيباني يگان ها پيشروي خود را به سمت مرز آغاز كرد.

قرارگاه نصر 3 بايد خاكريز جنوب گرمدشت تا مرز را تصرّف و جناح جنوبي قرارگاه از جادّه تا نزديكي هاي مرز را حفظ مي كرد . با فداكاري و شجاعت رزمندگان و نظارت مستقيم فرماندهان اين مأموريت مهم با موفقيت انجام شد و ضمن انهدام تعداد زيادي از تانك ها و نفربرها و خودروهاي دشمن اين خاكريز به تصرّف رزمندگان نصر3  درآمد . اين خاكريز فقط تا حدود سه كيلومتري مرز ادامه داشت ، بنابراين پيشروي به طرف مرز به علّت نبودن جان پناه و از طرفي تمركز نيروهاي زرهي دشمن و اجراي آتش سنگين، متوقّف شد و در نتيجه شكافي حدود سه كيلومتر ميان نصر2و3 به وجود آمد .

نصر1 و 2 در ساعت0830 دقيقه روز هفدهم ارديبهشت ماه به دژ مرزي رسيدند و آنان تصوّر مي كردند كه خط مرز را تصرّف نموده اند ، شدّت آتش نيروهاي زرهي عراق از غرب و جنوب بسيار سنگين بود كه بمباران هاي هوايي و فعاليت هلي كوپتري دشمن هم به آن اضافه شد و وضع يگان هاي قرارگاه نصر را به مخاطره انداخت . اين وضعيّت سبب شد كه از قرارگاه نصر ، پشتيباني آتش بيشتر و به كارگيري تيپ4 زرهي براي پُر كردن شكاف موجود را درخواست كنيم ، كه اقدامات لازم انجام و تيپ 4 لشكر21 نيز وارد ميدان نبرد شد .

ساعت 0830 دقيقه روز هفدهم پاتك سنگين زرهي دشمن از شمال شلمچه به طرف نصر3 شروع شد . انبوهي از تانك ها با آتش و حركت به طرف ما در حال پيشروي بودند . در ميان تانك ها ، نفربرها هم مشاهده     مي شد . صحنة عمليات با دود و آتش و گرد و خاك آميخته شده بود .     تانك ها به آهستگي در حال پيشروي بودند . مقاومت و ايثار پرسنل در اين مرحله قابل توصيف نيست .

رزمندگان مي دانستند كه اگر دشمن به صفوف آنان نفوذ كند همه را   نابود خواهد كرد . با استفاده از سلاح هاي ضد تانك به خصوص موشك درآگون[1] تعداد زيادي از تانك هاي دشمن آتش گرفت و منهدم شد . با اصابت هر موشك به نفربر و تانك و انهدام و سوختن آن فرياد تكبير رزمندگان بلند مي شد . نبرد با شدّت ادامه داشت و دشمن هم دست بردار نبود . روز بسيار سخت و طولاني بود روز سرنوشت جنگ بود روز مقاومت و ايثار بود و ايثار رزمندگان ما باعث شد كه دشمن با همه توانايي هاي خود به هدفش نرسد .

قرارگاه نصر3 پس از چند مرتبه جابه جايي در غرب جادّه در محل سنگرهاي به جا مانده از دشمن در حوالي گرمدشت مستقر شد . توپخانه ها به جلو تغيير مكان يافتند و در پشت خاكريز جادّة خرمشهرـ اهواز مستقر شدند . پاتك نيروهاي عراقي به قرارگاه نصر1 و نصر2 نيز ادامه يافت . شكاف موجود بين نصر2و3 نيز همچنان باقي بود تا آنكه تيپ4 زرهي لشكر21 براي پُركردن شكاف و گردان275 تانك نيز در منطقة نصر1 به كار گرفته شد و مقداري از فشار نيروهاي عراقي را در آن مناطق كاهش داد .

گردان زرهي و مكانيزه تيپ4 عمليات خود را به خوبي انجام دادند و به حق مي توان گفت كه بزرگترين نبرد زرهي دشمن با نيروهاي خودي در اين  روز اتّفاق افتاد . بيش از دو لشكر زرهي از ارتش عراق به نبرد و تهاجم ادامه مي داد . عدم توازن قوا سبب تلفات و ضايعات و خستگي پرسنل شده بود . حدود10 كيلومتر پيشروي در مرحله دوّم عمليات و جنگيدن با دشمن از يك سو و به شهادت رسيدن و يا مجروح شدن گروهي از همرزمان از سوي ديگر عرصه را بر نيروهاي خودي تنگ كرد . امّا با اين وجود نيروهاي ما در حالي كه  تانك هاي دشمن تا فاصلة 300 تا500 متري آنان پيشروي و اجراي آتش و حركت داشتند ، با سلاح هاي ضد تانك يكي پس از ديگري آنها را مورد اصابت قرار مي دادند .

[1] – موشك دراگون با برد1000 متر بوسيله سيم رابط هدايت مي شود و قادر به انهدام تانگ مي باشد و اين موشك انداز كه توسط نفر حمل مي شود بسيار دقيق و كارآئي خوبي دارد.

انتهای مطلب

منبع: از سپتون تا شلمچه، پورداراب، سعید، 1380، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده