عملیات والفجر9 (9)
اسفند 1364 در غرب مریوان

قسمت دوم – شرح عملیات

 

ضمیمه2: سازمان ترکیبات عناصر ضد انقلاب در منطقه

1-کومله

الف: گردان سردشت تعداد 55نفر محل گشت و عملیات شرق و جنوب و شمال سردشت

ب: گردن بانه تعداد 90نفر محل گشت و عملیات منطقه شرق و جنوب غرب بانه

پ: گردان 26 سقز   تعداد 95 نفر محل گشت و عملیات منطه جنوب و غرب سقز

ت: گردان  چیا تعداد 45 نفر محل گشت و عملیات شرق و جنوب شرقی بانه

ث: گردان کاوه تعداد100نفر محل گشت و عملیات شرق مریوان و شیلر

ج: گردان کاهو تعداد65نفر محل گشت و عملیات منطقه کامیاران ست اما در شیلر متمرکز است.

چ: گردان دیواندره تعداد 45نفر محل گشت و عملیات منطقه دیواندره

ح: گردان 22 ایز تعداد 60نفر  محل گشت و عملیات شمالغرب سنندج و شیلر

خ: گردان تکروز تعداد50 نفر محل گشت و عملیات  اطراف مریوان

د: گردان فؤاد تعداد 10نفر محل گشت و عملیات محور مریوان  سروآباد

ذ: گردان شوان تعداد65 نفر محل گشت و عملیات شمال و شرق سنندج

ر: گردان عارف تعداد 45 نفر محل گشت و عملیات منطقه کرماسی و کلاترزان مریوان

ز: گردان کامیاران تعداد 40نفر محل گشت و عملیات منطقه جنوب سنندج و اطراف کامیاران

ژ: گردان 36 کامیاران تعداد نامعلوم  محل گشت و عملیات اطراف سقز

 

2- دموکرات

الف: هیز سلیمان معینی‌تعداد 200 نفر محل گشت سردشت

ب: هیز میله شم  تعداد 180 نفر محل گشت شرق سردشت و منطقه بانه

پ: هیز الله وردی تعداد 200 نفر محل گشت مناطق مرزی بانه

ت: هیز عزیز یوسفی تعداد250 نفر  محل گشت اطراف سقز

ث: هیز افشار‌تعداد 180 نفر محل گشت تکاب و شرق سقز و جنوب بوکان

ج: هیز شهیدان دیواندره‌تعداد 100نفر محل گشت منطقه دیواندره

چ: هیز زبیرار 100نفر محل گشت جنوب غربی مریوان و شیلر

ح: هیز اسماعیل شریف­زاده‌تعداد 100 نفر گشت سنندج شرق مریوان و غرب دیواندره

خ: هیز شاهو  تعداد 180 نفر محل گشت پاوه و نوسود و اورامانات

د: هیز  بیستون  تعداد 150نفر محل گشت شمال و شمال غربی کامیاران و جنوب غربی و شرق سنندج

ذ: هیز عزیز وردی  تعداد نامعلوم  محل گشت منطقه بانه

ز: هیز هزار‌تعداد 60 نفر محل گشت کوره ده در عراق  مسئولیت مقر سیاسی حزب

 

3-خبات

650نفر در جنوب و شمالغرب بانه و جنوب سردشت مقر ثابت در  موسک عراق

 

4- مجاهدین خلق

تا این لحظه 500نفر در خاک عراق و 455نفر در خاک. لیکن در مانوری که در خاک عراق انجام شد، استعداد آنان 1200نفر اعلام شد است و مقر اصلی در ماووت عراق

 

5-رزگاری

استعداد 350 نفر در منطقه غرب و جنوب غرب مریوان و اورامانات و مرکز اصلی در بیاره عراق

 

6- گروه علی مریوانی 120 نفر در غرب و جنوب دریاچه مریوان ومرکز اصلی در شهر اربت عراق

 

انتهای مطلب

منبع: عملیات والفجر 9، کامیاب، محمد و همکاران، 1400، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده