عملیات والفجر9 (8)
اسفند 1364 در غرب مریوان

قسمت دوم – شرح عملیات

 

پیوست ت ( آتش پشتیبانی به دستور عملیاتی شماره 1 قرارگاه عملیاتی شمالغرب)

مدرک نقشه 50000: 1 منطقه عمومی مریوان- سلیمانیه

1-وضعیت

الف_ نیروهای دشمن ( پیوست ب اطلاعات)

ب_ نیروهای خودی

(1)  قرارگاه عملیاتی شمالغرب ضمن آماده شدن برای ادامه تک به داخل خاک کشور متجاوز در مناطق لشکرهای 64 و 23 و 28 و 77 از ساعت 24-17 اسفند ماه در مناطق آزاد شده پدافند می­نماید.

(2) عناصری از نیروی هوایی قرارگاه شمالغرب را پشتیبانی می­نماید.

(3) پشتیبانی توپخانه

(الف) گد 386 توپخانه از گروه 11 مراغه عمل کلی قرارگاه

(ب) گد 362 (-)  کاتیوشا از گروه 11 مراغه عمل کلی تقویت توپخانه لشکر 28

(پ) یک آتشبار 130 م م و یک دسته کاتیوشا و 2 قبضه توپ 152 م م – از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمل کلی قرارگاه

( ت)  گد 392 ( 203 م م) از گروه 11 مراغه تقویت توپخانه لشکر 28

( ث) سه رسد اورلیکن _ 2 رسد موشک راپیر نیروی  هوایی عمل کلی قرارگاه

2– مأموریت

توپخانه های لشکر 28 و گروه 11 مراغه و سپاه پاسداران، پدافند قرارگاه عملیاتی شمالغرب در مناطق آزاد شده را پشتیبانی می‌نماید. توپخانه پدافند هوایی و موشک­های راپیر به همراه جنگ افزارهای پدافند هوایی موجود در منطقه و موشک­های سهند برقراری پدافند هوایی را به‌عهده خواهند داشت.

3- اجرا

الف: تدبیر عملیات

(1)مانور (دستورات عملیاتی شماره 1)

(2)تقدم آتش: تقدم آتش­ها توپخانه ابتدا با تی 3 ل 77 و سپس با تی 55 هوابرد هنگام وارد عمل شدن

ب: پشتیبانی توپخانه

(1) توپخانه

(الف) کلیات: توپخانه صحرایی عملیات پدافندی را با یک آتش ضد تهیه به مدت 15 دقیقه از (10-س) پشتیبانی می­نماید که شروع آتش­ها (یا محمد ص) و قطع آتش­ها (اسلام پیروز است) خواهد بود.

(ب) سازمان برای رزم

((1))  تی 3 ل 77

_یک آتشبار از گد 358 توپخانه 155 م م کمک مستقیم

_ یک آتشبار از گد 381 توپخانه 155 م م خ ک تقویت تقویت آتش آتشبار گد 358

_ یک آتشبار از گد 310 توپخانه 105  م م تقویت آتش آتشبار گد 358

_ یک آتشبار 130 م م از گد 349 توپخانه عمل کلی تقویت آتش گد 358

_ یک دسته کاتیوشا از گد 362 توپخانه  عمل کلی تقویت آتش گد 358

_ یک آتشبار 120 م م از سپاه پاسداران عمل کلی قرارگاه

_ یک دسته کاتیوشا از سپاه پاسداران عمل کلی قرارگاه

((2)) تیپ 3 لشکر 28

_ گردان 310 (-) توپخانه 105 م م کمک مستقیم

_ یک آتشبار از گردان 358 توپخانه 155 م م تقویت آتش گردان 310

_ یک آتشبار 130 م م از گردان  356 عمل کلی تقویت گردان 310

_ یک دسته کاتیوشا از گردان 362 کاتیوشا عمل کلی تقویت آتش گردان 310

_ یک آتشبار از گردان 362 توپخانه 203 م م تقویت گردان آتش 310

_ دو قبضه توپ 152 م م از سپاه پاسداران، عمل کلی قرارگاه ]این دوقبضه وارد منطقه نشد[

 

ب_ دستورات هماهنگی

(1)تاکتیک ضد آتشبار: مشی عملیاتی فعال

(2) اجرای آتش­های طبق برنامه با هماهنگی این قرارگاه خواهد بود

(3) از آتش خمپاره­اندازهای 120 م م و موشک­اندازهای 107 م م استفاده و در طرح­ریزی­ها در نظر گرفته شده است.

4- خدمات پشتیبانی

الف: آماد طبقه 5 و میزان مهمات موجود برای هر قبضه

  • هویترز 203 م م         80 گلوله
  • موشک کاتیوشا                 80  موشک
  • سایر انواع                         محدودیتی ندارد

5- فرماندهی و مخابرات

الف_مخابرات (پیوست خ مخابرات و الکترونیک دستور عملیاتی شماره 1)

ب_ فرماندهی

(1)عناصر پشتیبانی آتش، پاسگاه رده جلو و قرارگاه عملیاتی شمالغرب

 

ع . پ . آ .ق . ع . شمالغرب_ سرهنگ2 محمدی

]عنصر پشتیبانی آتش قرارگاه عملیاتی شمالغرب[ ـ سرهنگ 2 محمدی

 

 

ضمیمه 1: ترکیبات و گسترش دشمن بعثی

سپاه یکم ارتش بعث با زیر امر قرار دادن لشکرهای 24 و 27 و قرارگاه تاکتیکی لشکر 7 و تعدادی از یگان­های کماندو و نیرو مخصوص و نیروهای جیش­الشعبی که بصورت گردانی  و تیپ­های عشایری یا خفیقه سازماندهی نموده است با پشتیبانی آتش توپخانه های مستقر در مناطق مسئولیت عملیات منظم و نا منظم شمال قلعه دیزه تا دربندیخان را به­عهده دارد.

 

1-  یگان­های درگیر مقابل بانه

الف: گنارو

– قرارگاه تیپ 806 پیاده نرسیده به گنارو ( 61-62)

-گردان­های 1و2و3 تیپ مذکور از شمال گنارو تا پایین به‌ترتیب از مختصات( 62-51) تا (71-52) استقرار دارند.

ب: باسن

-یک گروه رزمی اطراف باسن احتمالاً بطرف سوره دیزه و چومان

-یک گردان مکانیزه شمال باسن احتمالاً بطرف سوره دیزه و چومان

پ: ماووت

-یک گردان تقویت شده با یک گردان تانک شمال ماووت

-یک گردان پیاده مستقر در قشان

-یک گردان مکانیزه مستقر در جنوب قشان

ت: چوارتا

– قرارگاه تیپ 504 پیاده ( درگیر)

-گردان­های 1و2و3 به‌ترتیب از شمال ارتفاعات سرسیر( 54-53) تا شمال قلاچولان (51-49)

-گردان تانک الولید

-گردان جیش­الشعبی

 

–  قلاچولان

-تیپ 73 پیاده( که اخیراً از گردان­های کماندویی لشکر7 برابر اظهار اسرای جنگی دستگیر شده در مورخه 7/12/64 تشکیل شده است)

-گردان کماندو المهدی

-گردان جیش­الشعبی

-یگان­های توپخانه (105-100-155-130 و به اضافه دو آتشبار کاتیوشا) با استعداد دو گردان از کوه ناصر( 45-60) تا شاخ سرکوک( 41-66)

-نیروهای الحارث تابع سپاه سوم به استعداد 200نفر

-یک یگان کماندو نامشخص با تلفیقی از یگان­های جیش­الشعبی

 

2- یگان­های تقویت دور و در مقابل جبهه بانه

الف: قلعه دیزه

-تیپ 68 نیرو مخصوص با گردان­های تابعه

-تیپ 801 پیاده با گردان­های تابعه

-تیپ93 احتیاط با گردان­های تابعه

-تیپ 802 پیاده با گردان‌های تابعه

-تیپ 4 کماندو

-یک تیپ عشایری

-یک تیپ هویت نامعلوم

-سه گردان کماندو مستقل

-4گردان توپخانه در پشتیبانی آتش یگان­ها

ب: سلیمانیه

-تیپ 546 پیاده

– گردان 20 گارد مرزی

-گردان مکانیزه نامشخص

 

-گردان 21 دفاع الواجبات

پ: دوکان

-یک گردان دفاع الواجبات

-آتشبار مستقل 55 ستاد کل

ت: رانیه

-گردان­های 22و4 چریکی

-قرارگاه تاکتیکی شماره2 سپاه1

 

3- یگان­های درگیر مقابل جبهه مریوان

الف: دره میانه

-قرارگاه تیپ37 پیاده( باسه گردان)

-یک گردان در شمال دره میانه

-یک گردان در کسوران (42-76)

-یک گردان در غرب دره میانه

ب: کانی مانگا ( پنجوین)

-5 گردان گارد مرزی (14-28- 55-7-24)

-4 گردان کماندو ( مازن- المعتصم-زاخو- زاخو)

-گردان شناسایی9 لشکر10

-دو گردان جیش­الشعبی ( ابراهیم- محمد)

-یک گردان کاتیوشا

-یک گردان توپخانه 122 م م

-یک گردان توپخانه کالیبر نامشخص

-یک آتشبار کاتیوشا

-یک گردان4 تانک لشکر 4 در دورکان

پ: توتمان

-تیپ424 پیاده

-تیپ احتیاط 96(32-85) مستقر در تازه ده

ت: هرزله

– یک تیپ هویت نامشخص

ث: نال‌پاریز

-گردان ضد تانک ابن وقاص

-گردان9 تانک لشکر7

– گردان کماندوی الصدیق

-گردان 17 ضد هوایی ن-ه

-گردان19 توپخانه105

چ: شاندری

-قرارگاه تاکتیکی تیپ424 پیاده شاندری

-گردان­های 1و2و3 تیپ 424 از ولست تا حوالی دره کلان از م(22-83) الی م(15-88)

-تیپ 13 با گردان­های مربوطه از دره کلان تا شمال خرمال از م(15-88) الی م(10-94)

-یک تیپ نامعلوم هویت زرهی در پشتیبانی دو تیپ فوق مستقر در شاندری و تأمین محور شاندری و سید صادق

-گردان­های حسین و فتح ( جیش­الشعبی)

-2گردان توپخانه در پشتیبانی آتش یگان­ها

ح: خرمال

-یک تیپ تقویت شده شامل گردان­­های 2 پیاده کوهستانی لشکر4 و 15 و 56 گارد مرزی و گردان تانک هویت نامعلوم از شمال خرمال تا پیرمازم (10-94) الی (99-10)

خ: طویله و بیره

-قرارگاه تیپ602 پیاده و 3کیلومتری بیره

 

-گردان­های 1و2و3 این تیپ از پیره تا شمال طویله

-4 گردان کماندو  و یک گردان تانک و یک گردان توپخانه به اضافه یک آتشبار ضد هوایی و ضد تانک در منطقه عمومی طویله و بیره مستقرند.

 

4- یگان­های تقویت و در مقابل جبهه مریوان

الف-سلیمانیه

-شرح آن در بالا آمده

ب-اربت

-قرارگاه تیپ62 نیرو مخصوص

-گردان1 تیپ62 نیرو مخصوص ارتفاع کوزه رنه

-گردان دو تیپ62 نیرو مخصوص ژاله سوو

-گردان 3 تیپ62 نیرو مخصوص روستای کازاو

– دو گردان جیش­الشعبی

-گردان6 تیپ116 پیاده

پ-دربندیخان

-قرارگاه تیپ116 پیاده با گردان­های تابعه منهای گردان 6

– یک تیپ هویت نامعلوم

-گردان 2 دفاع الواجبات

– یک گردان حزیران ( جیش­الشعبی) گردان 476 توپخانه آتشبار 19 لشکر7

انتهای مطلب

منبع: عملیات والفجر 9، کامیاب، محمد و همکاران، 1400، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده