عملیات والفجر9 (7)
اسفند 1364 در غرب مریوان

قسمت دوم – شرح عملیات

 

تلفات دشمن:

در مرحله یکم و مرحله دوم: انهدام بیش از 5 گردان کماندوئی و پیاده، تصرف قرارگاه تیپ 504 و مقرهای سه گردان تابعه آن تیپ حدود 2600 کشته و زخمی عراقی، تعداد 240 اسیر عراقی، اغتنام 10 دستگاه تانک، انهدام و اغتنام 30 انبار مهماتی و تدارکاتی، 40 دستگاه خودرو، 10 دستگاه خودروی مهندسی، 40 قبضه خمپاره­اندار، سرنگونی یک فروند هواپیمای میگ ، سرنگونی یک فروند بالگرد، انهدام 50 درصد پادگان چوارتا، انهدام پادگان سینگ

تلفات نیروهای خودی:

الف) ارتش: تلفات تیپ 3 لشکر 77 در 24/12/1364: تعداد 26 شهید، 250 مجروح

– تلفات هوابرد در 24/12/1364: تعداد 14 شهید، 180 مجروح

– تلفات نیروی زمینی ارتش: تعداد 116 شهید، 650 مجروح و 261 نفر اسیر یا مفقودالاثر

ب) سپاه پاسداران: در این زمینه اطلاعات درستی به دست نیامده­است.

– ارتش عراق تا 24/12/1364 مناطق از دست داده در عملیات والفجر 9 را باز پس گرفت و عملیات والفجر 9 بدون نتیجه با از دست دادن ارتفاع شیخ گزنشین و دره میانه و میشلان در فروردین ماه 1365 به پایان رسید.

 

دستور عملیاتی شمال غرب ارتش

(دستور عملیاتی شماره 1 پدافندی قرارگاه عملیاتی شمالغرب- رده جلو)

بسمه‌تعالی

 

(در دستورات شفاهی تغییری داده نشده است)

دستور عملیاتی شماره 1

مدرک: نقشه  50000: 1منطقه عمومی مریوان _ سلیمانیه

سازمان رزمی: پیوست الف (سازمان رزمی)

1-وضعیت:

الف: نیروهای دشمن

ب: نیروهای خودی

(1)- نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن پدافند از خطوط مرزی و مناطق آزادشده از سرزمین دشمن آماده­ ادامه تک به داخل خاک متجاوز می­گردد.

(2)- عناصری از نیروی هوایی قرارگاه شمال‌غرب را پشتیبانی می­نماید.

پ: زیر امر و جداشده «پیوست الف» سازمان رزمی مراجعه شود.

2-مأموریت:

قرارگاه شمال‌غرب ضمن ادامه پدافند از مناطق آزادشده و مرزهای جمهوری اسلامی ایران و پدافند داخلی در مناطق لشکرهای 64 و 23 و 28 از ساعت 2400 17 اسفندماه در منطقه آزادشده از (45-80) تا (6500-52500) پدافند می­نماید.

3- اجرا:

الف:تدبیر عملیات: ( پیوست پ (کالک عملیات)

(1) مانور:  قرارگاه شمال‌غرب رده جلو با به کار بردن تیپ 3 ل 28 (چپ) و تیپ 3 ل 77 (راست) پدافند می­نماید. تیپ 55 هوابرد در احتیاط قرارگاه و تقدم کاربرد در منطقه تی 3 ل 77

(2) آتش‌ها: (پیوست ت (پشتیبانی آتش)

الف) هوایی: تقدم ابتدا با تیپ 3 لشکر 77 سپس با تیپ 55 هوابرد هنگام وارد عمل شدن

ب) توپخانه: تقدم آتش­های توپخانه ابتدا با تیپ 3 لشکر 77 سپس با تی هوابرد هنگام وارد  عمل شدن.

ب:ل 28 پیاده

(1) کماکان با تیپ 1 و 2 در منطقه محوله به پدافند ادامه می­دهید.

(2) با تیپ 3 از منطقه محوله جدید در ساحل رودخانه گوگسور پدافند مؤثر نمایید.

(3) یک گردان از تیپ 55 هوابرد را جهت استقرار در منطقه تی 3 زیر امر بگیرید و آماده‌باشید بنا به دستور پس از تثبیت پدافندی آن را رها نمایید.

پ: تی 3 لشکر 77

(1) گردان تکاور لشکر 64 را در منطقه استقرار فعلی زیر امر بگیرد.

(2) در منطقه محوله پدافند مؤثر نمایید.

ت: توپخانه

(1) توپخانه صحرائی

الف: گردان 386 توپخانه عمل کلی

ب: گردان 363 عمل کلی تقویت توپخانه لشکر 28 پیاده

(2) توپخانه پدافند هوایی سه رسد اورلیکن و دو رسد موشک راپیر نیروی هوایی عمل کلی به ترتیب تقدم یگان احتیاط و قرارگاه­های عمده.

(3) پیوست ث ( پشتیبانی آتش هوایی)

ج: گروه هوانیروز باختران: پشتیبانی عمومی

چ: مهندسی

(1) جهاد حمزه سیدالشهدا(ع)

(الف) پشتیبانی عمومی

(ب) یک جهاد در پشتیبانی مستقیم هر یک از ارگان­ها در خط بگذارید.

(پ) یگان­ها با بهره­گیری از یگان­های مهندسی سازمانی به آرایش خطوط پدافندی ادامه دهند.

(2) پیوست ج مهندسی

ح: احتیاط: تیپ 55 هوابرد

(1) یک گردان بعنوان احتیاط نزدیک در منطقه تیپ 3 لشکر 77 مستقر نمایید.

(2) یک گردان زیر امر تیپ 3 ل 28 قرار دهید و بنا بدستور پس از تثبیت خط پدافندی مجدداً در اختیار بگیرید.

(3) به‌ترتیب مواضع سد کننده بر روی ارتفاع موبره (53-59) و ممی خلان (52-61) تهیه و اشغال نمایید.

(4) طرح­های مشروح پاتک را تهیه و بنا به دستور اجرا کنید. تقدم به منطقه تیپ 3 لشکر 77 داده می­شود.

( پیوست چ طرح پاتک)

خ: دستورات هماهنگی:

(1) یگان­های در خط، پل­ها و گذارهای رودخانه گوگسور را برای تخریب آماده نمایید.

(2)یگان­های درخط هماهنگی با نیروی زمینی سپاه پاسداران در جنوب رودخانه گوگسور را معمول دارند.

(3)یگان­ها اقدامات حفاظت در مقابل تک­های شیمیایی دشمن را شدیداً معمول دارند.

(4) یگان­ها نسبت به اعزام عناصر تأمینی تا رده پاسدار رزمی اقدام نمایند.

(5) به حفاظت اسناد و مدارک و پرسنل حساس توجه نمود.

4- پشتیبانی خدمات- پیوست ح (اداری و لجستیکی)

5- فرماندهی مخابرات

الف: فرماندهی

(1) پاسگاه تاکتیکی قرارگاه در مختصات (    33-02 ) دائر است.

(2) محل پاسگاه فرماندهی خود را گزارش نمایید.

ب:مخابرات

دستورکار ثابت مخابرات:( پیوسته خ مخابرات و الکترونیک)

ف قرارگاه عملیاتی شمال‌غرب- سرهنگ هاشمی

 

پیوست الف: سازمان رزمی

لشکر 28 پیاده

گد 101 تیپ 55 هوابرد

گروه اطلاعات رزمی وابسته به لشکر 28

تیپ 3 لشکر 77

گد تکاور لشکر 64

گروهان 1 گد 202 تانک لشکر 28

تیپ 55 هوابرد

گروه هوانیروز باختران

یک گروه هجومی

یک گروهان هلیکوپتر

یک گروهان پشتیبانی هجومی

مهندسی

جهاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا

انتهای مطلب

منبع: عملیات والفجر 9، کامیاب، محمد و همکاران، 1400، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده