پیام امیر سرتیپ ناصر آراسته، رئیس هیئت معارف جگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا
اجرای موفقیت آمیز رزمایش ذوالفقار

بدنبال اجرای موفقیت آمیز رزمایش ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ ناصر آراسته پیام تبریکی به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا ارسال نمود. متن این پیام بدین شرح است

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده