از سپتون تا شلمچه ( 1)
آغاز حملة عراق به ايران

حملة سراسري قواي نظامي ارتش عراق ابتدا با تجاوز هواپيماهاي عراقي و بمباران پايگاه هاي نظامي و فرودگاه هاي مهم در داخل كشورمان انجام گرفت . سي و يكم شهريور 1359 يادآور اين واقعة تلخ است . من در آن ايّام معاون تيپ1 لشكر21 حمزه بودم . محل استقرار اين تيپ در پادگان قصر تهران بود . در آن روز از نحوة بارگيري و آمادگي يكي از گردان هاي تيپ بازديد مي كردم كه ناگهان صداي انفجار مهيبي شنيده شد . با آن كه در حالت آماده باش بوديم هيچ گونه سلاح ضد هوايي غير از تيربارهاي كاليبر50 در اختيار نداشتيم . ضمن آن كه عمليات نيروي هوايي ارتش عراق به طور غافلگيرانه صورت گرفت و پدافندهاي ضد هوايي هم كاري از پيش نبردند در نتيجه هواپيمايي از دشمن سقوط نكرد و بدين ترتيب اوّلين عمليات نظامي ارتش عراق بدون مانعي تحقّق پذيرفت اين عمليات مقدّمه اي بر يورش همه جانبة قواي پياده و زرهي دشمن در سرتاسر نواحي مرزي ايران بود . البتّه عراق از ماه ها قبل تجاوزات زميني و هوايي و شرارت هاي خود را در نواحي مرزي غرب و جنوب كشور آغاز كرده بود ، به نحوي كه بيش از 637 بار به وسيله آتش توپخانه، زرهي، بمباران هوايي مناطق مرزي، اراضي و پايگاه هاي مرزي و روستاها و شهرهاي مرزي ميهن اسلامي ما را مورد تجاوز قرار داده بود و تا شروع جنگ تحميلي 182 بار نقض حريم هوايي ايران توسط ارتش عراق صورت پذيرفت كه هدف عمده عراق وادار نمودن ايران به واكنش و عكس العمل و توجيه تجاوز و حمله ناجوانمردانه سراسري و گسترده خود به سرزمين ما بود .

انتهای مطلب

منبع: از سپتون تا شلمچه، پورداراب، سعید، 1380، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده