آموزش معارف جنگ در دانشگاه فارابی ارتش جمهوری اسلامی ایران
آموزش معارف جنگ

هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به منظور آشنایی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش؛ که امیران و فرماندهان آینده ارتش هستند، با تاریخ دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران در برابر تجاوز ناجوانمردانه ارتش رژیم بعثی عراق که از حمایت و پشتیبانی کامل و همه جانبه قدرت های استکباری غربی و شرقی برخوردار بود، آموزش هاش مصوب این هیئت را با استفاده از پیشکسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس، هر سال برای دانشجویان سال پایانی دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می نماید.

در این آموزشها؛ چرایی آغاز جنگ و تجاوز توسط رژیم بعث عراق، چگونگی سد و توقف دشمن در ماه های اولیه تجاوز، چگونگی طرحریزی و اجرای عملیات های پیروز و بزرگی مانند؛ عملیات ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس در سال دوم جنگ تحمیلی و نیز راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر مبتنی بر تنبیه متجاوز، تشریح اجمالی عملیات های اجرا شده در مقطع سوم جنگ؛ بررسی قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره جنگ تحمیلی، پشتیبانی های همه جانبه قدرت های جهانی از عراق، قطع نامه 598 و وچرایی پذیرش آن از سوی جمهوری اسلامی ایران، …… و بالاخره چگونگی خاتمه جنگ تحمیلی، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این اموزش ها از روز شنبه مورخه 8/8/1400 به مدت یک هفته در دانشگاه فارابی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. در روز افتتاحیه امیر سرتیپ ناصر آراسته برای دانشجویان این دانشگاه سخنانی ایراد نمود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده