فرازهایی از پیام حضرت امام در اسفند 1367
فرازهایی از پیام امام

ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد،به وظیفه خود عمل نمود …آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب اسلامی را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد،باز به وظیفه خود عمل کرد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده