فرازهایی از پیام حضرت امام در اسفند 1367
فرازهایی از پیام حضرت امام

از همه این ها مهم تر،استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است،همه این ها از برکت خون های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود،از تلاش مادران،پدران و مردم عزیز در ده سال مبارزه با آمریکا،غرب و شوروی نشئت گرفته است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده