اجرای آموزش معارف جنگ درمرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان( پرندک)

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز در تاریخ16/6/1400 برای سربازان عادی اعزامی 1/6/1400 توسط سرهنگ ملکوتی خواه در پایگاه یاد شده برگزار نمود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده