معرفی کتاب: روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ
کتاب «روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ» ازجمله کتاب‌هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته شده است.

همان‌گونه که از عنوان کتاب قابل استنباط است، محتوای آن درباره ی خاطرات سرتیپ دوم پیاده ستاد رحمان اکبر آبادی از سال 1340 تا 1393 می باشد.

در این کتاب مولف، شرایط قبل از آغاز جنگ و بهانه جویی صدام برای حمله به ایران را بازگو می کند و به شرح عملیات های مختلف و شهادت فرمانده گروهان خود و همدلی رزمندگان می پردازد و سپس دربارۀ پایان خدمت سربازی خود و آغاز دوره دانشجویی در دانشکده افسری و مجروح شدن در زمان جنگ سخن می گوید و در انتها دربارۀ پذیرش قطعنامه و حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق( منافقین) و عملیات مرصاد و آزادی اسراء و دوران فرماندهی و مدیریتی و آموزشی خود در طول دوران خدمت می پردازد.

کتاب «روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ» به نویسندگی سرتیپ 2 پیاده ستاد رحمان اکبر آبادی زیر نظر مستقیم علمی _ تخصصی سرتیپ ستاد ناصر آراسته و برسی، آماده سازی، نشر سرتیپ 2 ستاد نجاتعلی صادقی گویا به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب در 173 صفحه و شمارگان 1000 جلد، توسط انتشارات ایران سبز در سال 1400، و بهای بیست و پنج هزار تومان انتشار یافته است.

علاقه مندان می‌توانند از طریق تماس با مرکز پخش با شماره تلفن 22489003 و یا نمابر 22488650 کتاب را تهیه نمایند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده