شهید بابایی

در این هوا هوس نمی‌گنجد
رهبر انقلاب: « همانند شهید بابایی دل‌ها را به هم نزدیک کنید؛ درون را پاک کنید؛ عمل را خالص کنید؛ برای خدا کار کنید؛ آن وقت خدای متعال برکت خواهد داد. عباس بابایی یک انسان واقعاٌ مؤمن و پرهیزگار و صادق بود.»

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده