تقویم شهدای ارتش-165
شهید روز، ابوالفضل الماسی

1737 نفر به شهادت رسیدند.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده