گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

 به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/03/ 1400 (خرداد ماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری) به مدت 12 ساعت و به استعداد 40 نفر در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا با بکارگیری تعداد 6 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 14 ساعت نفر از تاریخ 10/03/1400 تا 11/03/1400 به مدت 2 روز اجرا نمود .

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده