تقویم شهدای ارتش-۱۳۸

شهید روز،بهنام سلیمی ایزدموسی 

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید گنجویی کرمان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

آموزش معارف جنگ در در مرکز آموزش شهیدگنجویی کرمان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

خلبان شهید همایون حکمتی

خلبان شهید سیروس کریمی

مردان آسمانی – 10

آن سوی پُل(2)

بر اساس زندگی شهید سرلشگر غلامرضا مخبری

آن سوی پُل(1)

بر اساس زندگی شهید سرلشگر غلامرضا مخبری

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش و تربیت 08 خاش

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...