دیدار نماینده هیئت معارف جنگ با فرماده لشکر77 ثامن الائمه
دیدار نماینده هیئت معارف جنگ

به منظور ایجاد هماهنگی های هر چه بشتر فعالیت های هیئت معارف جنگ شهید سپهب علی صیاد شیرازی در سطح لشکر77 ثامن الائمه، نماینده این هیئت در استان خراسان رضوی؛ امیر سرتیپ دوم بازنشسته مهدی تکلو، در ایام سراسر سرور سالروز آزادسازی خرمشهر با فرمادهی لشکر یادشده دیدار و گفتو گو نمود. در این دیدار نحوه تعامل هر چه بیشتر و بهینه طرفین برای افزایش کیفیت آموزش ها و انتقال ارزش های دفاع مقدس برای نسل های جوان لشکر مورد بررسی قرارگرفت

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده