اعطای نشان فداکاری
دیدار فرمانده کل ارتش و اهدای نشان فداکاری به فاتحان عملیات فتح خرمشهر
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده