روزی که صدام تحقیر شد
روزی که صدام توسط خلبانان ایرانی تحقیر شد

26آوریل روز جهانی خلبان بر تیزپروازان ایران زمین مبارک باد

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده