فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی)
اگر ما در دنیا ارتشی را پیدا کنیم که اعتقاداتش مثل اعتقادات مردم، احساساتش مثل احساسات مردم، خودش نه در خدمت اشخاص و افراد، بلکه در خدمت مردم و در خدمت منافع ملی به معنای حقیقی باشد، این ارتش خیلی ارزش دارد؛ این ارتش شمائید

29فروردین؛ روز ارتش، روز مردم

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده