شهید صیاد فرماندهی خرد گرا ،شجاع و شکیبا
شهید صیاد فرماندهی دوراندیش، عمل گرا و روند گرا بود که چگونه زیستن و چگونه طی طریق نمودن در وادی زندگی و در فرازی بالاتر اندیشه های دفاعی و آفندی و سیره فرماندهی و مدیریت او بسیار درخشان بود .

در سفر عاشقی هر که  سبکبار تر         *          قافله عشق را قافله سالار تر

در سفر عاشقی ترک سر و جان کند     *          آن که به پیمان دوست هست وفادارتر

( حمید سبزواری )

صفحات تاریخی هر ملتی سرشار از نام های شاخص و ارزنده است، نام هایی که هر کدام از آنها یادآوری افتخاری بزرگ و بیاد ماندنی هستند و این افتخار وقتی حائز اهمیت است که بتواند گوشه ای از دفتر سخت گیر تاریخ را به خود اختصاص دهند، بنابراین تاریخ کشور ما همواره شاهد مناعت طبع بزرگ مردان و شیر زنان است که در عرصه وجود هیبت طبیعت و حوادث پیرامونی را مقهور عظمت خویش کردند ، شهید صیاد در زمره این سترگ مردان وطن بود که خود بخشی از تاریخ این مرز و بوم گردید ، زیرا در بستر تاریخ بعضی با امواج تاریخ به جلو خواهد رفت ولی این شهید بزرگوار خود مسیر تاریخ را رقم زد و طی کرد و خود بخشی از تاریخ حماسه و تدبیر و ایثار و شجاعت گردید و الگوی بسیار ارزنده‌ای برای آیندگان شد. شهید صیاد فرماندهی دوراندیش، عمل گرا و روند گرا بود که چگونه زیستن و چگونه طی طریق نمودن در وادی زندگی و در فرازی بالاتر اندیشه های دفاعی و آفندی و سیره فرماندهی و مدیریت او بسیار درخشان بود .

آغاز خدمت شهید صیاد در سال ۱۳۴۶ در لشکر ۴ تبریز بوده ، به علت نظم ، انظباط ، وقت شناسی جدیت و تلاش مداوم در حوزه فرماندهی خود به سرعت مورد توجه سلسله مراتب فرماندهی خود قرار می گیرد. سرلشکر یوسفی فرمانده لشکر ۴ تبریز در سال ۱۳۴۷ در میان جمعی از نظامیان گفته بود نام این جوان را به خاطر بسپارید، من در ناصیه او آنقدر لیاقت می بینم که اگر بخت یارش باشد و از شر حاسدان در امان بماند روزی فرمانده نیروی زمینی ارتش خواهد شد.

حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می دهد یکی از شخصیت هایی که جایگاه تاثیرگذار خود را در حوزه های نظامی دفاعی کشور در سالهای متمادی حفظ نموده و الهام بخش نسل های جدید نیروهای مسلح ما بوده و مایه مباهات و افتخار کشور می باشد ، شهید صیاد شیرازی است زیرا اندیشه های دفاعی و آفندی وسیره فرماندهی و مدیریت وی نیاز دائمی نیروهای مسلح بوده و در هر مقطع تاریخی بایستی تبیین ، یادآوری و تعمیم داده شود .

در جمع بندی کاریزمای شخصیتی و سیره فرماندهی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ، وقت شناسی ، نگاه حرفه ای به مباحث آموزشی ، نبوغ ، ورزیدگی جسمانی نیک رفتاری ، اخلاق حسنه او به گونه ای تاثیر گذار بود که همواره مورد لطف و احترام فرماندهان و بخش‌های مختلف در یگانهای خدمتی خود قرار می گرفت که در تمامی مقاطع خدمتی وی را از دیگران متمایز کرده بود و و در مجموع، همه این مولفه های مثبت، از او ،شخصیتی با فضیلت و دین محور ساخته بود که هر چیزی را با معیار دیانت منطبق می کرد و مصداق بارز یک فرمانده الگو برای نظامیان و یک انسان سخت کوش و متعهد برای سایر مردم ایران بود.
نام و یادش بر تارک تاریخ این مرز و بوم همواره ثبت است.

بسا باشد که مردی اسمانی      *    به جانی بر فرازد لشکری را
نهد جان در یکی تیری رساند   *    به اوج نیکنامی کشوری را

تبریز- 20 فروردین 1400 : سرتیپ دوم بازنشسته : رحمان اکبرآبادی

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده