تقویم شهدای ارتش – 88
شهید روز، احمد ایلخانی مقدم امروز 12 اسفندماه سالروز ولادت 98 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 186 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده