بار ریزی دقیق سی130

برای دیدن ویدیو به ادامه مطلب مراجعه کنید

فرمانده تکاور-2

فصل اول- دوران کودکی تا ورود به دانشکده افسری دوران کودکی و نوجوانی 24 مردادماه سال 1319 در خیابان منوچهری...

شهدای فاوا-7

شهید اردشیر اقبال­زاده ولادت: 47/7/1 شهادت: 66/7/16 شهید اردشیر اقبال­زاده در تاریخ 47/7/1 در روستای مال امیری سفلی از توابع...

روزنمای شهدای ارتش -204

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -203

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-47

ز- کسب موقعیت ژاندارمیخلیجفارس عراق در خلیجفارس 5/18 کیلومتر (6/0 درصد) دارای مرز آبی است. که نسبت به سایرکشورهای حاشیه...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-48

مسئله 45: پدافند منطقهای تعاریف: فرهنگ واژه نظامی: پدافند منطقهای: پدافندی که در آن سعی میشود، زمین مشخصی کنترل و...

روزنمای شهدای ارتش -202

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-40

- عوض این حرفا به کاپیتان بگو سرعت ۱۲ گره دریایی، سبقت ممنوع. - اونو که حتماً میگم. به لنگرگاه...

تقویم شهدای ارتش – 88

شهید روز، احمد ایلخانی مقدم امروز 12 اسفندماه سالروز ولادت 98 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...