صاعقه ها میدرخشند

برای دیدن ویدیو به ادامه مطلب مراجعه کنید

فرمانده تکاور-1

مقدمه در آذر 1394 برابر اوامر امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی متن مصاحبه امیر سرتیپ علی ظهوری فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال...

شهدای فاوا-6

شهید فرزین آقاجعفری ولادت: 38/2/10 شهادت: 67/1/29 شهید فرزین آقا جعفری، فرزند تیمور در تاریخ 38/2/10 در شهر تهران دیده...

ردای فتح-46

صدام بعد از تصرف ارتفاعات زین القوس (زین الکش) و میمک در شهریور 1359، خطاب به مردم و ارتش عراق...

روزنمای شهدای ارتش -201

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-47

مسئله 44: یگان احتیاط در عملیات ها تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی: احتیاط: قسمتی از نیروهای یک یگان است که در...

اسکورت-39

7 نفر افسران نیروی دریایی، جمع شدهاند تا پیش از حرکت وارد اتاق توجیه عملیات شوند. - ما تا حالا...

تقویم شهدای ارتش – 87

شهید روز، بهزاد محرم نژاد امروز 11 اسفندماه سالروز ولادت 45 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...