تقویم شهدای ارتش – 86
شهید روز، ابوالفضل رمضانی امروز 10 اسفندماه سالروز ولادت 179 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 76 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده