اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش پدافند هوایی سمنان
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک در تاریخ 25/11/1399 روز برای سربازان وظیفه زیر دیپلم اعزامی1/11/1399 در پایگاه یاد شده برگزار نمود.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده