تقویم شهدای ارتش – 85
شهید روز، حسن برخوردار امروز 9 اسفندماه سالروز ولادت 83 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 58 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده