مستند رویای آشفته-2

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه کنید

عقابان دربند-38

در این میان یکی از خلبانان که با دیدن این صحنه غیرتش به جوش آمده و کنترل از دستش خارج...

شهدای فاوا-4

شهید ابراهیم آریانژاد ولادت: 29/2/1 شهادت: 63/4/14 شهید ابراهیم آریانژاد، فرزند ویسی در تاریخ 29/2/1 در روستای على­حسن­علیا از توابع...

ردای فتح-44

با توجه به این که عراق دارای 5/18 کیلومتر (6 /0درصد) یعنی کمترین طول سواحل خلیجفارس را دارا میباشد، یکی...

روزنمای شهدای ارتش -199

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-45

مسئله 42: وسایل، تجهیزات، مواضع، تاسیسات و اقدامات کاذب تعاریف: در فرهنگ واژههای نظامی و دیگر منابع در دسترس، تعریفی...

توپخانه دوربرد-90

روز20/ 12/ 60 منطقه آرام بود ولی در ساعت2100 در تنگ چزابه به مدت نیم ساعت ناآرام شد. درگیریها با...

اسکورت-38

- زحمتی نیست. - اطاعت میشه. الآن میاد. چند دقیقه بعد «ناوی» در میزند. «ولادی» برمیخیزد و سینی هفتسین را...

تقویم شهدای ارتش – 85

شهید روز، حسن برخوردار امروز 9 اسفندماه سالروز ولادت 83 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 58...