روزنمای شهدای ارتش -197

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -196

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

عقابان دربند-36

به آسایشگاه خودمان بازگشتیم تا وسایلمان را برداریم، ولی از این کار منصرف شدیم. نگهبان وقتی برای بردنمان آمد، از...

شهدای فاوا-2

شهید رضا آبرفت ولادت: 01/09/1341 شهادت: 09/04/1367 شهید رضا آبرفت، فرزند اصغر در سال ۱۳۴۱ در شهر تهران دیده را...

روزنمای شهدای ارتش -195

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-42

صدام که از زمان امضاء قرارداد 1975 الجزایر، که خط «تالوگ» را در اروندرود به رسمیت شناخته بود، پیوسته خود...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-43

مسئله 40: ارتباط، مخابرات و جنگهای الکترونیکی تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی: ارتباطات الف - وسائل انتقال اطلاعات ازهرنوع، ازیک شخص...

توپخانه دوربرد-88

حوادث و اتفاقات روز دوشنبه سوم اسفند ماه نیمههای شب بود و هوا هم بارانی، توپخانهها در منطقه درگیر بودند....

اسکورت-36

- جلیقه نجات نداریم که فقط دوتاست. آماده باشین میریم. چند دقیقه بعد، چهارنفری روی آب دور هم حلقه زدهاند...