مرد روزهای نبرد

بخش چهلم- آخرین روز امیرآذرفر-60 آخرین ساعات از آخرین روز از دو هفته مصاحبه با تیمسار بود که در خانه...

عقابان دربند-34

با اینکه خواب دیده بودم و زیاد هم به تعبیرش امیدوار نبودم، ولی بارقهای از احساس خوب که ممکن است...

ردای فتح-40

از نظر اقتصادی عراق با وجود دارا بودن معادن غنی زیرزمینی، کشوری نفت خیز محسوب میشد. برابر نظریه کارشناسان دومین...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-41

مسئله 38: مواضع سدکننده تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی: موضع سدکننده: موضع سدکننده، موضعی است که به منظور جلوگیری از دست...

توپخانه دوربرد-86

حوادث روز یکشنبه بیست و پنجم الی پنجشنبه بیست و نهم بهمن ماه روز 25/ 11/60، هوا نیمه ابری بود....

روزنمای شهدای ارتش -193

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-34

مسیر بندرعباس تا بندر امام خیلی طولانییه کار به این آسونییا نیست. - باید ببینیم امکانات چییه. در محدودی «منطقه...

تقویم شهدای ارتش – 82

شهید روز،ابراهیم قاسمی شهرستانی امروز 3 اسفندماه سالروز ولادت 91 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 116...