تقویم شهدای ارتش – 81
شهید روز، بشیر سلیمی کنده امروز 28 بهمنماه سالروز ولادت 33 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 52 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده