تقویم شهدای ارتش – 80
شهید روز،بهرام نیتی امروز 30 بهمنماه سالروز ولادت 37 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 84 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده