ارتش در آینه رسانه ها

خلبان شهیدی که در خلیج فارس مدفون شد. باشگاه خبرنگاران جوان : یکی از خلبانان نیروی هوایی ارتش بر فراز...

ارتش در آینه رسانه ها

خلبانی که آرزو داشت در آسمان بمیرد و به آرزویش رسید. یکی از خلبانان نیروی هوایی ارتش کشورمان رشادتهای بسیاری...

مرد روزهای نبرد

بخش چهلم- بحث آزاد امیرآذرفر-59 درجایی دو مطلب درباره تیمسار آذرفر خوانده بودم یکی اینکه ایشان آتشپرست هستند! و دیگر...

عقابان دربند-33

- آره. - چطوری؟! میشه تعریف کنی؟ وقتی که در وزارت دفاع در سلول انفرادی بودم، روزی در سلول باز...

روزنمای شهدای ارتش -192

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-39

تحریم تسلیحاتی همه جانبه آمریکا هر روز در سطح جهانی ابعاد گستردهتری مییافت. «ریچارد مورفی» معاون وزیر خارجه وقت آمریکا،...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-40

مسئله 37: عملیات سد و موانع تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی: عملیات سدوموانع: عملیاتی که به منظور تقلیل قدرت رزمی، کند...

توپخانه دوربرد-85

حوادث روز چهارشنبه بیست و یکم الی جمعه بیست و سوم بهمن ماه ساعت0100 نیمه شب 21/ 11/ 60، نیروهای...

اسکورت-33

فصل پنجم : پایان تمساح «زمستان ۵۹» برای نیروی دریایی عراق، بدترین زمستان تاریخ است. باقیماندهی شناورهایش در بندر «ام...

ارتفاع پست-12

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تقویم شهدای ارتش – 81

شهید روز، بشیر سلیمی کنده امروز 28 بهمنماه سالروز ولادت 33 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

تقویم شهدای ارتش – 80

شهید روز،بهرام نیتی امروز 30 بهمنماه سالروز ولادت 37 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 84 نفر...

تقویم شهدای ارتش – 79

شهید روز،اکبر براتعلی امروز 2 اسفندماه سالروز ولادت 176 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 84 نفر...

بازدید اساتید گروه معارف جنگ کرمان از موزه دیرینه شناسی استان

به همت رئیس گروه معارف جنگ استان کرمان؛ امیر سرتیپ دوم باز نشسته پرویز نصیری، و دعوت بعمل آمده از...