به مناسبت 1 اسفند سالروز شهادت شهید سرلشکر خلبان محمود خضرایی(انتشار مجدد)

زندگینامه شهید سرلشکر خلبان محمود خضرائی در اول اسفند 1364، هواپیمای حامل تنی چند از مسئولین لشکری و کشوری که...

روزنمای شهدای ارتش -190

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش سیوهشتم- جانباز نشدم! امیرآذرفر-57 سال ۱۳۵۹ در شهر مریوان از دو پا مجروح شدم. خیلیها که از نحوه مجروحیت...

عقابان دربند-31

یکی از آنها پرسید: - ایران ادعا کرده است موشکی ساخته که هواپیماهای ما را در ارتفاع ۱۵۰ هزار پایی...

روزنمای شهدای ارتش -189

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-37

از منظر نظامی ارتش ایران که در زمان محمدرضاشاه پهلوی، "پنجمین "1 ارتش قدرتمند دنیا و بعد از شوروی سابق...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-38

مسئله 35: عملیات تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی عملیات: اقدامات نظامی یا اجرای هر گونه ماموریتهای تاکتیکی، استراتژیکی، خدماتی، آموزشی اداری...

توپخانه دوربرد-83

فصل یازدهم- حوداث و اتفاقات منطقه عملیاتی بستان در بهمن ماه 1360 وعملیات پدافندی تنگ چزابه حوادث و اتفاقات روز...

روزنمای شهدای ارتش -188

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-31

- مورد حملهی موشکی واقع شدیم. به ما حمله شده. پست فرماندهی در بهت فرو میرود. هنوز به طور کامل...

ارتفاع پست-11

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.