اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش تکاور و واکنش سریع نزاجا

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی شهید نامجو حسن رود

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

موشن گرافی عملیات آزاد سازی میمک

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش سیوهفتم- دغدغه خاطر تیمسار امیرآذرفر-56 تیمسار برای ادای هر کلمه با دقت فکر میکردند و بسیار در بیان خاطرات...

عقابان دربند-30

- چطور شد؟ منظورش این بود که چگونه مورد هدف قرار گرفتید؟ خسرو از روی تمسخر با دهان روی دستش...

ردای فتح-36

در واقع بنیصدر برای ارتقاء موقعیت لیبرالی خود، و از میدان مبارزه سیاسی خارج نمودن مخالفین خود و طرفداران آنان،...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-37

تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی تعدادی از تعاریف مربوط به موضوع آموزش به شرح زیر بیان میشود: آموزش دارای دو تعریف...

توپخانه دوربرد-82

حوادث و اتفاقات روز چهارشنبه نهم الی جمعه یازدهم دی ماه ساعت0900، فرمانده توپخانه لشکر و سرهنگ دوم زمان و...

روزنمای شهدای ارتش -187

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-30

ارتباط با پایگاه هوایی برقرار است و «افسر خلبان رابط» دستور فرمانده را ابلاغ میکند. - پشتیبانی هوایی برای انهدام...

ارتفاع پست-10

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.