ساختمان امیر سرتیپ دکتر مسعود بختیاری افتتاح شد
او استاد پیشکسوت دافوس ارتش و طراح عملیات فتحالمبین و بیتالمقدس بود واین ساختمان توسط امیر دریادار دکتر حبیبالله سیاری در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد. در این ساختمان علاوه بر دانشکده پشتیبانی و ستاد، پژوهشکده عالی جنگ و مدیریت فصلنامه و انتشارات دافوس مستقر خواهند شد
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده