تقویم شهدای ارتش – 78
شهید روز، احمد عبدی تنکانبی امروز 26 بهمنماه سالروز ولادت27نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 74 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده