تقویم شهدای ارتش – 77
شهید روز، رمضان پالیز امروز 25 بهمنماه سالروز ولادت60نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 79 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده