مرد روزهای نبرد

بخش سیوپنجم-مقام سرباز امیرآذرفر-54 یکبار میخواستیم به سربازی دویست هزار تومان جایزه بدهیم. میخواستم بزرگی سرباز و مقام او را...

عقابان دربند-28

رفت ظرف بزرگی را پر از آب کرد و قدری سبزی نیز داخلش انداخت و پشت سرم ریخت. او تصور...

ردای فتح-34

دولت موقت، علاقه مندی خود را با ازسرگیری روابط سیاسی باآمریکا پنهان نمیکرد. مهندس بازرگان در مصاحبه با خبرنگار «نیویورک...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-35

مسئله 32: فرمهای ستادی رکن دوم تعاریف: فرمهائی که رکن دوم یگانها از رده گردان تا بالاتر از لشکر مورد...

توپخانه دوربرد-80

حوادث و اتفاقات منطقه عملیاتی بستان در دی ماه 1360 سرهنگ آجوری (سرتیپ2 بازنشسته) فرمانده گردان388 توپخانه از حوادث روز...

روزنمای شهدای ارتش -185

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-28

- جنگندههای نیروی هوایی، پوشش میدن. ناوچههای «پیکان» و «جوشن»ام جنگندهها رو هدایت میکنن. فرمانده، اطلاعات دریافتی را به دقت...

ارتفاع پست-8

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تقویم شهدای ارتش – 77

شهید روز، رمضان پالیز امروز 25 بهمنماه سالروز ولادت60نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 79 نفر به...