تقویم شهدای ارتش – 76
شهید روز، احمد برجی امروز 20 بهمنماه سالروز ولادت 153 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 132 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده