اینفو گرافی عملیات والفجر-8

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تقویم شهدای ارتش – 76

شهید روز، احمد برجی امروز 20 بهمنماه سالروز ولادت 153 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 132...

ارتفاع پست-7

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اسکورت-27

فصل چهارم: فاتحان دریا سقوط خرمشهر، وضعیت را به کلی دگرگون کرده است. دشمن برای جبران وعدهی عملی نشدهی فتح...

روزنمای شهدای ارتش -184

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

توپخانه دوربرد-79

من بعد از خاتمه مرخصی چند روزه در نیمه دوم آذر ماه و دیدار با خانوادهام به ایستگاه راه آهن...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-34

مسئله 31: زمین تعاریف: گزیدههایی از کتاب آموزشی رکن دوم در دافوس: از نظر نظامی «زمین» به منطقهای گفته میشود...

ردای فتح-33

در زمانی دیگر رهبرفقید امت در مورد آشکار شدن چهره واقعی منافقان گفتند: " ثابت شد صحبتهای اشخاصی که ادعا...

عقابان دربند-27

ساعت را کوک کردم و بالای سرم گذاشتم و خوابیدم. سحر که بلند شدم. همسرم قبل از من بیدار شده...

مرد روزهای نبرد

بخش سیوچهارم-خانواده و تغییرات پیدرپی امیرآذرفر-53 در مدت خدمت، به علت نیازی که به وجود من بود، دائم محل خدمتم...