مصاحبه با تام کوپر پژوهشگر امور هوایی در باره نیروی هوایی ایران در جنگ تحمیلی

این پژوهشگر آمریکایی با نگارش کتابی با عنوان تامکت ها، تاریخچه و عملکرد هواپیماهای اف14 را از جمله درجنگ تحمیلی...

تقویم شهدای ارتش – 75

شهید روز،اسماعیل نامنی امروز 19 بهمنماه سالروز ولادت 58 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 100 نفر...

تقویم شهدای ارتش – 74

شهید روز، ابوالفضل حقیری امروز 19 بهمنماه سالروز ولادت 58 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 100...

روزنمای شهدای ارتش -183

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -182

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -181

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -180

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ارتفاع پست-6

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

معرفی کتاب فرمانده تکاور

فرمانده تکاور زندگینامه هشتادساله سرتیپ پیاده ستاد محمدعلی ظهوری است که به طور خاص به ذکر خاطرات امیر ظهوری و...

اسکورت-26

با فرود آخرین هواپیمای خودی، ضدهواییها به کار میافتند و هواپیماهای عراقی اوج میگیرند. صدای رگبار ضدهواییها شنیده میشود و...

مرد روزهای نبرد

بخش سی­وسوم- یاری مردم کردستان امیرآذرفر-52 قبل از حمله عراق به ایران در مناطق مرزی بعضی استانها درگیری­هایی داشتیم. آن...

عقابان دربند-26

مدتی قبل بر اثر یک سانحه، «ایجکت»[1] کرده بودم و پایم شکسته بود. تازه داشت خوب میشد که مرتب به...

ردای فتح-32

در این مقطع حساس، باوصف پاکسازیهای افراطی و بیاساس، تنها بازوی مسلحی که قادر به حفظ نظام نوپای جمهوری اسلامی...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-33

مسئله 30: شرایط جوّی تعاریف: گزیدههائی از کتاب رکن دوم دافوس...

توپخانه دوربرد-78

در آن روز، در حوالی شهر بستان در آتشبار یکم به همراه نفرات آتشبار مشغول تیراندازی به طرف تنگ چزابه...