مرد روزهای نبرد

بخش سیودوم- خاورمیانه امیرآذرفر-51 به زبانهای مختلفی آشنایی و تسلط دارم. یا بهتر است بگو تسلط داشتم و با آن...

عقابان دربند-25

با شنیدن هر بار خبر بمباران شهرها، قلبم میگرفت و چنان احساسات بر من غلبه میکرد که گاهی از کوره...

ردای فتح-31

بدین صورت کودتای نقاب که هیچ سازمانی از وقوع آن کمترین اطلاعی نداشت، توسط ارتشیان مؤمن و مسلمان و وطن...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-32

فصل دوم موضوعات مربوط به امور رکن دوم رکن دوم فرهنگ واژههای نظامی: رکن2 معاون رئیس ستاد در امور اطلاعاتی...

توپخانه دوربرد-77

نحوه تلاش و عملکرد نفرات گردان388 توپخانه در مواضع شرق بستان تلاش و فعالیت کلیه نفرات گردان با جدیت تمام...

روزنمای شهدای ارتش -179

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-25

در حال صحبت از کنار میز پارسائیان میگذرند و به سمت من خودشان میروند. - خسته نباشین قربان! زیرچشمی نگاه...

ارتفاع پست-5

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شاهکار خلبان ایرانی در آسمان عراق

در این کلیپ جنگنده فانتوم نیروی هوایی ارتش ایران که برای بمباران داعش در عراق حضور دارد برای لحظاتی با...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 08 خاش

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 04 بیرجند

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت، تدبیر، علم،...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه­ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...