تقویم شهدای ارتش – 73
شهید روز، ابوالفضل حقیری امروز 18 بهمنماه سالروز ولادت 41 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 137 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده