تقویم شهدای ارتش – 72
شهید روز، اسداله جاویدی امروز 16 بهمنماه سالروز ولادت 42 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 119 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده