تقویم شهدای ارتش – 71
شهید روز، اسداله جوکار امروز 15 بهمنماه سالروز ولادت 130 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 99 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده