گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 99/11/1 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) به مدت 6 ساعت و به استعداد 127 نفر در مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان با بکارگیری تعداد 6 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 10 ساعت نفر در تاریخ 99/11/13 تا خاتمه همان روز اجرا نمود
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده